334. Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?Tu redzi arhīvu par Credo

Credo: Tur aiz mākoņiem

Es dzirdēju balsi no debesīm sakām: “Raksti! Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada.” Es redzēju, un raugi: bija balts mākonis, un uz mākoņa kāds sēdēja, līdzīgs Cilvēka Dēlam; tam bija uz galvas zelta vainags un rokā ass sirpis. (Atkl.14:13-14)

Lasīt tālāk »