111. Ko Dievs sargā ar devīto un desmito bausli?


Zvēra zīme 9 [Totalitārisms]

« Lasīt sākumu | Iepriekšējā daļa »

Tirāni, līksmojiet – sapnis piepildās!

20.gadsimts bija iezīmīgs ar to, ka radīja jaunu valsts varas veidu totalitārismu, kas tiecas kontrolēt visas dzīves jomas.

Totāla izsekošana, denunciācijas, represijas, iebiedēšana, genocīds, ekonomiskās un politiskās brīvības ierobežošana un tamlīdzīgas parādības bija parasta komunisma un nacisma režīmu ikdiena, Gan vieni, gan otri centās pilnīgot savu varas aparātu. Nacistu varasvīru neoficiāls sauklis bija: “Katrā ģimenē savu gestapo ziņotāju!”, arī komunistu Valsts drošības komiteja centās neatpalikt. Lai gan padomju pilsonis neizcēlās ar tādu valstiska apzinīguma līmeni kā vācu pilsonis, tomēr arī VDK bija izveidojusi visai iespaidīgu aģentu un stukaču tīklu.

Vienā ziņā komunisti tomēr bija nacistiem priekšā tie bija panākuši gandrīz pilnīgu ekonomiski) kontroli pār sev pakļautajiem. Un tas ir ļoti svarīgs varas elements. Tomēr pat valsts kapitālisms un ekonomiskais monopols nespēja nodrošināt absolūtu ietekmi šajā tik ļoti būtiskajā cilvēku dzīves jomā. Ierobežotas ekonomiskās brīvības iespējas ārpus valsis kontroles tomēr saglabājās gan legāli, gan nelegāli.

21.gs. sākumā dažādās tehnoloģijas ir attīstījušās tik ļoti strauji, ka daudzas lietas. kas 20. gs. tirāniem nerādījās pat vispārdrošākajos sapņos, ir kļuvušas par ikdienišķām un pierastām. Tam veltīta šī raksta daļa, kas ievadā tika pieteikta šādi: īpašas tehnoloģijas (zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa zīme. kas tiek iespiesta uz labās rokas vai pie pieres) nodrošinās pilnīgu kontroli par visu cilvēku ekonomisko darbību, līdz pat visikdienišķākajiem sīkumiem (Atkll.13:15-17).

Līdztekus vēstījumam par absolūtu ekonomisko kontroli senais pravietojums netieši norāda arī uz totālu kontroli vispār, jo ir sacīts, ka visi tiks spiesti pieņemt īpašo zīmi un neviens bez tās nevarēs pirkt un pārdot, un visi tie, kas nepielūgs zvēru, tiks nokauti. Tas nav īstenojams bez vispārējas kontroles visās dzīves jomās.

Ko tad mēs varam no senā pravietojuma secināt par šo zīmi?

Vārds, kas latviešu Bībelē tulkots kā zīme, grieķiski skan charagma un apzīmē īpaši iegravētu neizdzēšamu zīmi. Tātad ar šo zīmi apzīmogotie nevarēs no tās vienkārši atbrīvoties vai to noņemt. Tā ir vēl viena liecība par to. ka ļoti nopietni jāņem vērā, ka šajā Rakstu vietā varētu būt pravietots par kaut ko līdzīgu tam, ko mūsdienās pazīst kā elektroniskos implantus jeb tā sauktos čipus, kas jau dažādā veidā tiek izmantoti: gan šobrīd tik ļoti ierasto plastikāta naudas karšu vietā, gan personu apliecinošā dokumenta vietā, gan caur globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) personas atrašanās vietas noteikšanai.

Šāda neparasta un nebijusi iespēja, kas pirms pavisam neilga laika šķita neiedomājama, tagad jau ir pasaules vareno rokās. Un nav ne mazāko šaubu, ka tā tiks izmantota ar katru brīdi aizvien plašāk.

Te būtu jālūkojas uz lielām reālistiski un nebūtu naivi jācer uz to, ka cilvēks kļūst arvien labāks un apzinīgāks un ka t.s. veselais saprāts uzvarēs un nepieļaus šādu tehnoloģisko totalitārismu.
Visiem šādiem rožainiem un optimistiskiem sapņiem vajadzētu būt jau izsapņotiem un pēdējā gadsimta neskaitāmajos nejēdzīgajos slaktiņos izgaisušiem.Turklāt fakti liecina, ka pasaulē šīs varenās kontroles tehnoloģijas jau tiek dažādi lietotas. Visiem zināms par dzīvnieku elektroniskajām pasēm. Suņi, zirgi un citi četrkājaini jau sen liek čipoti uz nebēdu (arī Latvijai jau piešķirti ievērojami līdzekļi suņu bezmaksas čipošanai).

Bet nu tas tiek darīts arī ar cilvēkiem.Piemēram. Meksikā jau pirms dažiem gadiem apmēram 200 noziedznieki, kuri bija notiesāti par vieglākiem noziegumiem, tradicionālās GPS sprādzes vietā, ko parasti aplika ap roku vai kāju, tika iezīmēti ar elektroniskajiem implantiem, kas varas iestādēm ar īpašu kosmosa tehnoloģiju palīdzību ļauj jebkurā laikā noteikt visu iezīmēto atrašanās vietu ar precizitāti līdz 1-3 m. Tādējādi var efektīvi kontrolēt jebkuru pārvietošanos un savstarpējos kontaktus.

Vēl viens piemērs. Kāds Londonas naktsklubs saviem pastāvīgajiem apmeklētājiem piedāvā par salīdzinoši nelielu summu (ap 200 EUR) implantēt rīsu graudiņa izmēra mikročipu, kurš kalpo gan kā personu apliecinošs dokuments, gan kā naudas karte, kas pievienota īpašam kontam, no kura var veikt samaksu par naktskluba saņemtajiem pakalpojumiem. Turklāt par mikročipa implantēšanu samaksātā nauda tiek ieskaitīta klienta īpašajā kontā un var tlikt izmantota naktskluba pakalpojumu apmaksai. Neviens vairs nevar šādi iezīmēto apzagt, un ari iekšā laidēji šādu apmeklētāju vienmēr pazīs. Dažiem tas šķiet stilīgi un ērti.

Reizēm gadās arī pa kādam publiskam skandālam, kas saistīts ar vēlmi kontroles tehnoloģijas ieviest pēc iespējas ātrāk, jo kārdinājums to darīt ir visai liels: dažas privātas firmas pretlikumīgi iezīmē ar mikročipiem savus darbiniekus, lai varētu kontrolēt, ko tie dara vai nedara. Tādā pasaulē mēs dzīvojam.

Bet kāds tad ir sabiedrības noskaņojums šajā jautājumā?

Socioloģiskā aptauja tajā pašā konservatīvajā Lielbritānijā, kur naktsklubos jau čipo, liecina, ka apmēram 40% cilvēku vecumā līdz 20 gadiem pret to izturas pozitīvi un būtu gatavi čipoties. Vecumā virs 40 gadiem valda lielāka piesardzība vairs tikai kādi 10%. Tas liecina, ka šajā jautājumā pagaidām vēl ir diezgan liela skepse. Taču ir pietiekami daudz faktoru, kas varētu vistuvākajā laikā sabiedrības noskaņojumu radikāli mainīt. Kādi tad tie būtu?

Šķiet, ka vispirms šajā sarakstā būtu jāmin spiedīga nepieciešamība pastiprināt kontroli saistībā ar globalizāciju un faktisku robežu izzušanu starp valstīm Eiropas Savienībā un daudzviet citur.
Procesa paātrinājumu šeit visai drīz varētu ietekmēt interese no augšas.

Noziedznieki, teroristi un visādi citādi domājošie antiglobālisti, anarhisti, nacisti, nacionālboļševiki un citi -šobrīd diezgan brīvi pārvar robežas un ir grūti identificējami un aizturami. Kā atšķirt savējos no svešajiem, lojālos no naidīgajiem, paklausīgos no nepaklausīgajiem, godīgos no blēžiem? Bez čipošanas šeit neiztikt.

Protams, arī ierindas patērētājs būtu tikai priecīgs, ja šajās lietās būtu lielāka kārtība. Ir arī sava interese no apakšas, bet tā vēl nav līdz galam apjausta. Ko sacītu daudzie pret čipošanu piesardzīgi un pat skeptiski noskaņotie, ja tie apzinātos, kādas ērtības čipošana tiem dotu?

Tie vienmēr varēs būt mierīgi par saviem bērniem, jo varēs uzzināt, kur viņi ir, ja vien tie būs čipoti; neviens tos nevarēs nolaupu, tie nekur nevarēs pazust vai nomaldīties, jo speciālie dienesti tos jebkurā laikā varēs atrast. Neviens tos vairs neapzags un noslepkavos, noziegumu skaits samazināsies desmitiem reižu, jo jebkura noziedznieka atrašanās vieta un viņa darbības kļūs redzamas tiesību sargātājiem, kad visi būs čipoti. Arī teroristi nevarēs vairs tik viegli darboties. Turklāt sirds asinsvadu slimnieki, ar cukura diabētu sirgstošie un citādi apgrūtinātie vairs nevarēs nokrist bezpalīdzīgi kaut kur žogmalē vai mežā un nomirt – īpašs viņu mikročipam pievienots, veselības stāvokli kontrolējošs sensors ziņos neatliekamajai palīdzībai par viņu problēmu un precīzu atrašanās vietu; tie tiks izglābti!

Nemaz jau nerunāsim par ērtībām pērkot un pārdodot, arī pase vienmēr būs līdzi, un neviens to nevarēs nozagt. Kas gan šādiem un vēl daudziem citiem labumiem spēs turēties pretī? Un kāpēc tas būtu jādara? Protams, būs ļaužu šķiras, kam saprotamu iemeslu dēļ šāda “laime” nepatiks. Vispirms jau noziedznieki un blēži, tad teroristi, antiglobālisti u.c. Un arī kristieši.

Kāpēc tad kristieši nokļūs šajā atstumto sabiedrībā?

Par iemeslu tam nebūs tikai kāda īpaša nepatika pret totalitāru režīmu, netaisnu un tirānisku valdību, totālu izsekošanu utt. Kristieši cauri gadsimtiem ir pieredzējuši, ka ārēja nebrīve vien nespēj iznīcināt Baznīcu un atņemt mūžīgo dzīvību.

Iemesli, kāpēc Kristum un Svētajiem Rakstiem uzticīgie nevarēs pieņemt šo zvēra zīmi, ir saistīti vienīgi ar dievišķo atklāsmi, kas skaidri un nepārprotami liecina – tie cilvēki, kuri šīs tehnoloģijas pieņems un lietos, būs nošķirti no pestīšanas Kristū: “Ja kas pielūdz zvēra vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā.” (Atkl.14:9-10)

[Pārpublicēts no Biķeru Draudzes Avīzes Nr.9(25)]

Turpinājums nākam-nedēļ »Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Zvēra zīme 9 [Totalitārisms]”

  1. rausitis:


    kurā brīdi čips kļūs vai kas padarīs čipu par “zvēra zīmi”? jo no aprakstīta to par tādu vēl nevar saukt.

  2. prefekts:


    tad, rausīt, kad Tu, nočipots, ieesi veikalā un Tev neizsniegs maizīti, jo sakarā ar Tavu fanātisko Bībeles ticību, Tu būsi izslēgts no saraksta… tad aiziesi mājās un atcerēsies Atklāsmes grāmatas 13. nodaļu un Tu nodomāi… ā… laikam šitā tas bija pravietots….Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.