88. Vai saderināšanās uzliek pienākumu?Tu redzi arhīvu par Tēvreize

Kādi ir pirmie vārdi jūsu lūgšanā?

Jēzus “ar augšāmcelšanos no mirušajiem celts spēkā par Dieva Dēlu”. [Rom.1:4] Un, kaut arī Viņš ir Dieva Dēls, neviens cits nav tik uzcītīgi vērsies pie Debesu Tēva un tik ļoti paļāvies uz lūgšanas spēku kā mūsu Pestītājs!

Lasīt tālāk »Skaista un jauka piebilde, kas atklāj Dieva prātu

“Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.” [Mt.6:12]

Skaista un jauka piebilde, kas atklāj Dieva prātu

Lasīt tālāk »


Vārda nozīme un darbība

Daudzveidīgo [personas] vārda lietojumu Vecās – bet šeit it īpaši Jaunās – Derības Svētajos Rakstos nav viegli aptvert vienotā priekšstatā. To apgrūtina vārda būtība un funkcija, ko grūti priekšstatīt kā noteiktu jēdzienu. Tēvreizes pirmajā lūgumā mēs lūdzam kā to saviem mācekļiem Tēvu lūgt mācījis Dieva Dēls: “…svētīts lai top Tavs Vārds”. Šis lūgums vērsts uz Dieva darbību, lai Viņš Savu Vārdu rāda svētu vai, kā tas izteikts Jņ.12:28, lai Viņš pagodina savu Vārdu. Pamatojums Dieva Vārda svētdarīšanu ir Dieva svētums, kas veido Viņa būtību.

Lasīt tālāk »


Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

Pastāv uzskats: cik cilvēku, tik lūgšanas veidu. Kad mācekļi lūdza mūsu Pestītājam, lai iemācītu viņus Dievu lūgt. Tad Viņš tiem sacīja: “Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Mūsu Tēvs debesīs..”

Lasīt tālāk »


Uzticīgākie dievlūdzēji

Doktors Luters savā dzīvē bija viens no uzticīgākajiem dievlūdzējiem.

Uzticīgākie dievlūdzēji

Lasīt tālāk »