297. Kas veic kristību?Tu redzi arhīvu par Pētera pirmās vēstules skaidrojums

Pasaules vai Debesu pilsoņi?

Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. [1.Pēt.2:11]

pasaules pilsoņi

Lasīt tālāk »Dzīvais akmens

Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. [1.Pēt.2:4]

stūrakmens stūra akmens

Lasīt tālāk »


Tavs draugs Dievs

Jūs caur Viņu ticat uz Dievu, kas Viņu ir uzmodinājis no miroņiem un To godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. [1.Pēt.1:21]

Tavs draugs Dievs

Lasīt tālāk »


Sprādzēties

Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. [1.Pēt.1:13]

sprādzēties

Lasīt tālāk »


Kas nekad nepūst un nebojājas?

Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. [1.Pēt.1:4]

nepūst

Lasīt tālāk »