204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?Tu redzi arhīvu par Pētera pirmās vēstules skaidrojums

Pasaules vai Debesu pilsoņi?

Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. [1.Pēt.2:11]

pasaules pilsoņi

Lasīt tālāk »Dzīvais akmens

Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. [1.Pēt.2:4]

stūrakmens stūra akmens

Lasīt tālāk »


Tavs draugs Dievs

Jūs caur Viņu ticat uz Dievu, kas Viņu ir uzmodinājis no miroņiem un To godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. [1.Pēt.1:21]

Tavs draugs Dievs

Lasīt tālāk »


Sprādzēties

Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. [1.Pēt.1:13]

sprādzēties

Lasīt tālāk »


Kas nekad nepūst un nebojājas?

Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. [1.Pēt.1:4]

nepūst

Lasīt tālāk »