89. Kā jāizturas saderinātajiem?Tu redzi arhīvu par Pētera pirmās vēstules skaidrojums

Kalpot savam tuvākajam

“Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.” [1.Pēt.4:9-10]

Dieva dāvana - kalpot savam tuvākajam

Lasīt tālāk »Līdzība par Noas šķirstu

Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles cauri ūdenim. [1.Pēt.3:19-20]

par Noas šķirstu /></p>
<p> <a href=

Lasīt tālāk »


Neatrieb un neatdari ar ļaunu

Jo tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām, bet tā Kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu. [1.Pēt.3:12]

neatrieb un neatdari ar ļaunu

Lasīt tālāk »


Sieviete un rotas lietas

Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā,- tas ir Dievam dārgs. [1.Pēt.3:3-4]

sieviete un rotas lietas

Lasīt tālāk »


Klausi priekšnieku

Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. [1.Pēt.2:18]

darba devējs klausi priekšnieku

Lasīt tālāk »