267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?Tu redzi arhīvu par Pētera pirmās vēstules skaidrojums

No Kristus augšāmcelšanās līdz pat pastardienai

“Kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.” [1.Pēt.1:20]

laiks no Kristus augšāmcelšanās līdz pat pastardienai

Lasīt tālāk »Aizver acis un lūkojies, kas ir Evaņģēlijs

Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja Svētajā Garā, kas no debesīm sūtīts. Šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties. [1.Pēt.1:12]

Aizvēr acis un lūkojies, kas ir Evaņģēlijs

Lasīt tālāk »


Dzīva cerība kristiešiem

Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem. [1.Pēt.1:3]

augšāmcelšanās dzīva cerība kristiešiem

Lasīt tālāk »


Velna uzbrukumi

Velnam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. [1.Pēt.5:9]

velna uzbrukumi

Lasīt tālāk »


Ticība nenozīmē dzīvi bez ciešanām

Un, ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks? Tātad lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodod savas dvēseles uzticīgajam Radītājam. [1.Pēt.4:18-19]

ciešanám pilnas acis

Lasīt tālāk »