29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?Tu redzi arhīvu par Pareiza lūgšana

Andris Ērglis: Es nezinu

Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs (Jņ.16:24)

Lasīt tālāk »Pārmaiņu vēji Lutera mācībā

Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz? [Lk.11:13]

Pārmaiņu vēji Lutera mācībā

Lasīt tālāk »


Kā pareizi lūgt

“Un, kad jūs Dievu lūdzat, tad nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un, ielu stūros stāvēdami, Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.” [Mt.6:5-8]

Kā pareizi lūgt

Lasīt tālāk »


Pareiza lūgšana

Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. [1.Jņ.5:14]

Pareiza lūgšana

Lasīt tālāk »


Dieva vārda lietošana

Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?

Lasīt tālāk »