121. Kā Dieva sods skar arī pēcnācējus?Tu redzi arhīvu par mūžīgā dzīvošana

Līdzība par Dieva valstību

Ar līdzībām no dabas, mūsu Kungs bieži ir rādījis, kā tās līdzinās debesu valstības nākšanai. Šīm līdzībām vairākumā gadījumu ir sakars ar sēklu vai augu augšanu. Šeit tas ir vīģes koks vai citas koku sugas.

Līdzība par Dieva valstību

Lasīt tālāk »Vienlaicīgi līdzīgie un atšķirīgie termini

Un tev būs priecāties Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, tev un taviem dēliem, un tavām meitām, un taviem kalpiem, un tavām kalponēm, un levītiem, kas mīt tavos vārtos, un svešiniekiem, un bāreņiem, un atraitnēm, kuri pie tevis dzīvo, tanī vietā, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izraudzīs, lai tur liktu mājot Savam Vārdam.[5.Moz.16:11]

Vienlaicīgi līdzīgie un atšķirīgie termini

Lasīt tālāk »


Ticība Trīsvienībai

Vai Dievs atstums mūžīgi un nebūs vairs nekad žēlīgs? Vai Viņa žēlastība un labsirdība ir uz visiem laikiem pagalam, Viņa solījums pagalam uz paaudžu paaudzēm? Vai Dievs ir aizmirsis žēlīgs būt? Vai dusmās ir aizslēdzis Savu žēlsirdību? [Ps.77:8-10]

Ticība Trīsvienībai

Lasīt tālāk »


Brīdinājums nevis biedēšana

“Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību.” [Jņ.5:39-40]

Brīdinājums nevis biedēšana

Lasīt tālāk »


Jēzus “pretrunīgie” vārdi

Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts. (Mt.10:37)

Lasīt tālāk »