105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par miesas dziedināšana

Dziedāšana un dziedināšana … izklausās līdzīgi?

Dziedāšana nomierina stresa nomāktos, kā arī aktivizē visu cilvēka ķermeni.” Šo atziņu par pamatu savai kalpošanai ņēmusi baznīcas mūziķe Marianna Lestandere Umeo Krusta baznīcā Zviedrijā.

Lasīt tālāk »Notiesā viltus pravieti

Krievijas tiesa piespriedusi 11 gadu cietumsodu viltus pravietim Grigorijam Grabovojam, kurš kļuva bēdīgi slavens ar solījumu atdzīvināt Beslanas traģēdijā nonāvētos bērnus.

Lasīt tālāk »


Prātam neaptverami brīnumi

Jēzus ne tikai runāja kā tāds, kam vara, bet Savu dievišķo spēku izpauda arī darbos. Viņš pats norāda, ka šie darbi apstiprina Viņa vārdu patiesumu. Tempļa atjaunošanas svētkos, brīnīdamies par jūdu neticību, Jēzus sacīja: “Vai tad Tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka Viņš sacījis: Es esmu Dieva Dēls. Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, neticiet Man! Bet, ja Es tādus daru, tad, ja Man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka Manī ir Tēvs un Es Tēvā.” (Jņ. 10:36–38)

brīnumi, kam acis netic

Lasīt tālāk »


« 1  2