171. Ko otrais ticības loceklis mums māca?Tu redzi arhīvu par Mesija

Mesija kā otrais Mozus

Rabīnu literatūrā bieži vien parādās paralēles starp līdzīgiem faktiem. Reizēm šis salīdzinājums tiek attīstīts pēc qal va-Hômer principa – no vienkārša uz sarežģītāku; reizēm jautājumu atdzīvina atbilstoša ilustrācija. Līdzīgā kārtā savu tēlaino valodu ir radījusi mesiāniskā koncepcija. Viena no visbiežāk izmantotajām paralēlēm ir Mesijas pielīdzināšana “pirmajam pestītājam” – Mozum.

Lasīt tālāk »Mesija, kas valdīs tautas

Kristiešu zinātnieki bieži vien ir uzsvēruši, ka “kritikas zinātne Vecās Derības literatūrā par mesiāniskiem atzīst tikai divus pirmspraviešu tekstus”, no kuriem pirmais ir Jēkaba svētība. Kristiešu ekseģēze šeit apmierinās ar vispārēju apgalvojumu, ka Mesija nāk no Jūdas cilts saknes. Sena jūdu interpretācija mesiānisko norādi saskata pašos pirmajos svētības vārdos, kur ir runa par “beigu laiku”. Kā mēs jau redzējām rabīna Kimhi vārdos: “Visur, kur šeit ir pieminēts beigu laiks, ir domātas Mesijas dienas.

Lasīt tālāk »


Mesija, kas salauzīs žogu ap bauslību

Kristīgās ticības sakņu meklēšana Vecajā Derībā kaut kādā ziņā atgādina niršanu pēc pērlēm okeāna dzīlēs. Vispirms nirējs no jūras dibena uznes ļoti daudz gliemežvāku un izliek tos liedagā. Pirms gliemežnīcu atvēršanas skatītājs redz tikai ārējos apvalkus, kuru iekšpusē dažreiz var atklāties paslēpta vērtīga pērle. Lasot seno jūdu literatūru, var ļoti vilties, jo lielākoties tā izskaidro reliģisko rituālu likumus, kas patiesi interesē tikai ortodoksālos jūdus. Uzkrītoši, ka tur gandrīz nemaz nav to garīgo un psiholoģisko dimensiju, kas ir tik raksturīgas Vecās Derības praviešiem. Tomēr cieši noslēgtā čaulā tikai reizēm var atrasties reta pērle.

Mesija, kas salauzīs žogu ap bauslību

Lasīt tālāk »


Atbilstošas pētījumu metodes izvēle

Kāds ir pareizais Mesijas noslēpuma attēlošanas veids? Kā mēs varam atrast “īsto balsi” – ipsissima vox, kas izskaidros Bībeli Bībeles garā? Formāli mēs gaidām īstu erudīciju, kas ievērotu iepriekš pieņemtas metodes. Patiesībā daudzus no tā dēvētajiem “mesiāniskajiem pravietojumiem”, uz kuriem norāda Jaunā Derība, var interpretēt senā Israēla vēstures posmu kontekstā un, izsakoties zinātniski, vēsturiskais konteksts ir vienīgais likumīgais un pareizais interpretācijas modelis, kurš kādā ziņā attiecas uz šo jautājumu.

Lasīt tālāk »


Mesija zinātniskajos pētījumos

Kristietības un jūdaisma attiecībās Mesijas jēdziens ir bijis gan vienojošs, gan šķeļošs faktors. Kristieši par to runā kā par pravietojuma piepildīšanos, jūdi savukārt cenšas anulēt baznīcas mesiānisko interpretāciju. Šai situācijā mums vajadzētu mēģināt vienam otru vismaz uzklausīt, lai apspriestu savu tradīciju kopīgās saknes. Patiesību sakot, šādas diskusijas jau ir notikušas.

Lasīt tālāk »