165. Ko tu atklāti atzīsti par Dieva pirkstu?Tu redzi arhīvu par Mārtiņš Luters

Es ticu, ka nevaru ticēt

Iesākot paskaidrojumu par Svēto Garu, Luters Mazajā katehismā min šādu Svētā Gara nākšanas iemeslu:

“Es ticu, ka es pats ar savu paša prātu un spēku nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt.”

Citiem vārdiem sakot, Luters iesāk ar norādi uz iedzimtā grēka varu kā cilvēka garīgu paralīzi.

Es ticu, ka nevaru ticēt

Lasīt tālāk »Lāsts vai svētība

Kristus Evaņģēlija būtība ir nepelnītā Dieva žēlastība, kuru tas parāda grēciniekam, Kristus dēļ piedodams viņam grēkus un dāvādams mūžīgo dzīvību.

lāsts vai svētība

Lasīt tālāk »


Debesbraukšana

“Uzkāpis Debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas.” Ar šiem vārdiem Apustuļu ticības apliecība izsaka baznīcas ticību, ka Jēzus pēc savas augšāmcelšanās līdzdalās ar Dievu Viņa mūžīgumā, visuresamībā un visvarenībā.

Lasīt tālāk »


Izdzīvošana vai uzdzīvošana

Mūsdienās daudziem cilvēkiem ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar laicīgo dzīvi – iztiku, mājvietu un tamlīdzīgām lietām. Protams, šie jautājumi nav jauni.

Izdzīvošana vai uzdzīvošana

Lasīt tālāk »


Dievs dara, ko Viņš grib

Jūs varbūt domājāt, ka dievkalpojumā galvenais ir tas, ko jūs darāt Dievam – godināt Viņu ar dziesmām, lūdzat, dodat ziedojumus utt. Iespējams, jūs būsiet pārsteigts, uzzinot, ka ir pavisam citādi, un ka galvenais dievkalpojumā ir saņemt, to ko Dievs mums dod.

Dievs dara, ko Viņš grib

Lasīt tālāk »