222. Ko nozīmē, ka Draudze ir pastāvīga?Tu redzi arhīvu par Mārtiņš Luters

Dievs jūs šķīstī

Te redzamajā sienas gleznojumā no ēģiptiešu kapenēm attēlots, kā metāllējēji ar uguns palīdzību attīra zeltu. Freskas augšējā daļā redzams, ka divi strādnieki zelta tīģeli uzmanīgi ieliek kvēlojošās oglēs. Zemāk parādīts, ka metālkausētāji uzkurina uguni īpaši karstu, pievadot tai gaisu ar plēšām, kuras min ar kājām.

Dievs jūs šķīstī

Lasīt tālāk »Kas ir jūsu dzelonis?

Šeit attēlots viens no visu laiku slavenākajiem misionāriem – apustulis Pāvils. Mākslas darbos dievbijīgu cilvēku svētumu simbolizēja nimbs ap galvu, kā tas redzams arī šajā gleznā.

Lasīt tālāk »


Dievs iztīra veselos zaros

Savos sprediķos Mārtiņš Luters uzsvēra, ka Dieva vārdam ir visaugstākā autoritāte. Tā ir augstāka par visiem pētnieku rakstiem un pat par baznīcas dekrētiem. Šādas nostājas dēļ Luteram nācās pieredzēt ne mazumu nepatikšanu un ciešanu. Augstākie valsts un baznīcas vadītāji nostājās pret viņu. Viņš tika pasludināts ārpus likuma, un ikviens drīkstēja viņu nogalināt nebīstoties soda! Bez tam Luters ļoti skuma par savas meitas Magdalēnas nāvi un cieta no smagiem slimības uzliesmojumiem.

Dievs iztīra veselos zaros

Lasīt tālāk »


Nepārvaramā siena starp pentakostāli un luterāni

Ja Kristus būtu gribējis dot cilvēkam kādu teatralizētu vai uzskatāmu veidu, kas simboliski attēlo un atgādina Viņa nāvi un mūsu pestīšanu, tad bez šaubām Viņš būtu izvēlējies kādu precīzāku un aprakstošāku veidu.

Nepārvaramā siena starp pentakostāli un luterāni

Lasīt tālāk »


Uzticīgākie dievlūdzēji

Doktors Luters savā dzīvē bija viens no uzticīgākajiem dievlūdzējiem.

Uzticīgākie dievlūdzēji

Lasīt tālāk »