226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?Tu redzi arhīvu par Mārtiņš Luters

Svētīt vai svinēt?

Kāpēc nekad nedz brīvā dabā, nedz zooloģiskajā dārzā nav novērots, ka pērtiķi pielūgtu Dievu? Pērtiķi nepulcējas uz dievkalpojumiem un nepielūdz Dievu tāpēc, ka Dievs Savu Bauslību ir rakstījis tikai cilvēku sirdīs (5. Moz. 6:6–7). Tieši tāpēc, ka Bauslība ir ierakstīta cilvēku sirdīs, ikvienam cilvēkam ir kaut vai miglaina nojauta, ka ir jāpielūdz kāds dievs.

Svētīt vai svinēt?

Lasīt tālāk »Garīgās ciešanas un dziedināšana

Tūkstošgades svinībām 2000.gadā daudzās valstīs skatāmās televīzijas raidstacijas History Channel darbinieki bija sastādījuši 100 cilvēku sarakstu, kuriem, viņuprāt, bijusi vislielākā ietekme pasaulē pēdējo tūkstoš gadu laikā. Kā ietekmes ziņā trešo nozīmīgāko šie sekulārie vēsturnieki bija minējuši Mārtiņu Luteru!

Garīgās ciešanas un dziedināšana

Lasīt tālāk »


Iegūstiet plašāku skatu

Dieva vārds vēsta, ka neilgi pirms Jēzus krusta nāves „nāves baiļu pārņemts, Viņš Dievu pielūdza jo karsti; bet Viņa sviedri kā asins lāses pilēja uz zemi” (Lk. 22:44). Mākslinieks gleznā ir attēlojis šos asins sviedrus. Vai jūs maz spējat iedomāties to iekšējo cīņu un izmisumu, ka jāsvīst asinis?!

Iegūstiet plašāku skatu

Lasīt tālāk »


Nesiet savu krustu

Par Sīmani no Kirēnas mēs nezinām gandrīz neko – viņš tikai kā garāmejot ir pieminēts Bībelē. Tomēr Dievs caur šo vīru sniedz jums nopietnu mācību, īpaši tādā gadījumā, ja Jēzus persona jums līdz šim gan ir šķitusi interesanta, bet jūs nebūt neesat vēlējies uzņemties krustu, lai sekotu Viņam.

Nesiet savu krustu

Lasīt tālāk »


Dieva vārda iedarbība

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. [Ebr.4:12]

Dieva vārda iedarbība

Lasīt tālāk »