113. Kas ir iekāre?Tu redzi arhīvu par Mācīšana

Apgraizīšana Kristū

Gluži kā [Vecās Derības] apgraizīšanā cilvēkam tiek nogriezts gabaliņš viņa miesas, tā arī tajā, ko Pāvils dēvē par Kristus apgraizīšanu, cilvēkam tiek kaut kas laupīts.

kristīgā apgraizīšana

Lasīt tālāk »Jaunā Derība liecina par Jēzu

Jaunās Derības grāmatas nav laikmeta hronika. Tās drīzāk būtu uzskatāmas par aizraujošu liecību, kā Kristus ar Sava dzīvā un spēcinošā Vārda palīdzību izveidoja Savu baznīcu, vienlaikus satriecot Sātanu. Tādēļ arī Jaunās Derības centrā atrodas Jēzus, miesā nākušais Vārds: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū” (Jņ. 1:14), Jēzus, kurš “sagrauj un izposta” sātana valstību un “uzceļ un dēsta” Savu baznīcu (Jer. 1:10). “Es esmu nomodā par Savu Vārdu,” saka Jēzus, “lai tas piepildītos” (Jer. 1:12).

Jaunā Derība liecina par Jēzu

Lasīt tālāk »


Agrīnā baznīca un velna neveiksmīgā cīņa

1.Moz.3:15 Dievs sola sūtīt cilvēkiem Pestītāju, tādējādi uzsākot neizbēgamu karu starp sātanu un Dieva dzīvo Vārdu, pašu Kristu.

Agrīnā baznīca un velna neveiksmīgā cīņa

Lasīt tālāk »


Reformācija – Evaņģēlijs atklāts no jauna

Piedāvājam vēsturisku ekskursu, kurā redzams, kā Dievs caur Savu dzīvo vārdu izveidoja luterāņu baznīcu, kas darbojas visā pasaulē un balstās uz Kristus doto pavēli Pēterim atklāti un skaidri sludināt Kristu [Mt.16:13–17].

Reformācija - Evaņģēlijs atklāts no jauna

Lasīt tālāk »


Kurš ir tavs kungs? Grēks vai Jēzus?

Kas ir grēks? Pasaule definē grēku kā noteiktas darbības vai kļūdas, kas kaitē mums pašiem un citiem. Taču Dievs definē grēku gluži citādi. Aplūkosim kādu Bībeles stāstu, kurš var palīdzēt mums saprast Dieva doto grēka definīciju, kā arī to, kā tā attiecas uz mūsu dzīvi.

cilvēks ar asiņojošu uzaci

Lasīt tālāk »