159. Kādi ir ļaunie eņģeli?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par mācība par svēto kristību

Kristītāji

Tāpat kā visas garīgās svētības, kuras Kristus ar savu vietniecisko nāvi ir  nodrošinājis visiem ticīgajiem (1.Kor.3:21-22), arī Kristība var tikt saņemta arī bez mācītāja starpniecības. Tādēļ jautājums par to, kurš ir tiesīgs veikt Kristību rituālu, ir ļoti vienkāršs.

kristītāji

Lasīt tālāk »Par kristību ieražām

Par spēkā esošu ir uzskatāms ikviens Kristību rituāls, kurā trīsvienīgā Dieva vārdā tiek lietots ūdens. Tomēr laika gaitā ap šo svarīgo sakramentu ir izveidojušās daudzas dažādas ieražas un ceremonijas. Gerhards tās iedala trijās grupās, proti:

  • tādas, kuras pamatojas Dieva pavēlē;
  • tās, kuras pievienoja apustuļi;
  • tās, kuras tika pievienotas vēlāk.

par kristību ieražām

Lasīt tālāk »


Jāņa Kristītāja kristība

Runājot par Jāņa Kristītāja kristības mērķi un iedarbību, mūsu luteriskie dogmatiķi [Hemnics, Gerhards] ir allaž uzskatījuši to par kristīgās Baznīcas Kristību. Mūsdienu dogmatiķi vairās no šo abu kristību “pilnīgas un galīgas identificēšanas”. Tomēr vecāko dogmatiķu mācībai ir bijis stingri biblisks pamatojums, jo, saskaņā ar Rakstiem, Jāņa Kristītāja Kristība bija patiess žēlastības līdzeklis, kuram piemita kristīgās Kristības dodošais un darbīgais spēks.

Jāņa Kristītāja kristība

Lasīt tālāk »


Par Svēto Kristību

Mācība par Svēto Kristību, salīdzinot ar citiem sakramentiem, gadsimtu gaitā bija vismazāk cietusi. Tādēļ Luters savā darbā Par Baznīcu Bābeles gūstā vēl varēja slavēt Dievu, ka tas savā žēlastībā “vismaz šo vienu sakramentu savā baznīcā saglabājis neaptraipītu un nesaindētu ar cilvēku izdomātiem noteikumiem”.

Par Svēto Kristību

Lasīt tālāk »


Kristības nepieciešamība

Lai arī Kristība nav adiafora, bet gan dievišķs iestādījums un pavēle, mēs nedrīkstam to uzskatīt par absolūti nepieciešamu tādā nozīmē, it kā grēku piedošanu un pestīšanu nevarētu iegūt neviens, kurš nav saņēmis šo sakramentu. “Kristības nepieciešamība nav absolūta.” Tas ir tādēļ, ka jau Evaņģēlija sludināšana piedāvā dievišķo žēlastību, dzīvību un pestīšanu tik pilnīgā un perfektā veidā, ka ikviens, kurš tic tā apsolījumiem, iemanto visas garīgās svētības.

Kristības nepieciešamība

Lasīt tālāk »


« 1  2