40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?Tu redzi arhīvu par labie darbi

Īstie labie darbi

..kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. [Ef.6:7]

Īstie labie darbi

Lasīt tālāk »Kalpo brālim

“Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam, un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.” [Lk.10:33]

Kalpo brālim

Lasīt tālāk »


Kristiešu alkatība

“Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem.” [Jēk.2:17-18]

Kristiešu alkatība

Lasīt tālāk »


Kas ir šaurie vārti uz Debesīm?

Cīnieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs [jo tie, kuri pūlas nonākt Debesīs bez ticības, ar saviem darbiem]. [Lk.13:24]

Kas ir šaurie vārti uz Debesīm

Lasīt tālāk »


Starp pārdrošību un izmisumu

“Redzi šeit kopā: Dieva laipnību un bardzību! Bardzību pret tiem, kas krituši, laipnību pret tevi, ja tu tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai.” [Rom.11:22]

Starp pārdrošību un izmisumu

Lasīt tālāk »