265. Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja mēs zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?Tu redzi arhīvu par Kristus darbs

Krusta un asins kristība

Bet Man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā Man ir bail, kamēr tā būs pabeigta. (Lk.12:50)

Krusta un asins kristība

Lasīt tālāk »Kā būt Dievam tīkamam?

Bet, kad ticība ir nākusi, audzinātājai vairs nav varas pār mums. [Gal.3:25]

Kā būt Dievam tīkamam

Lasīt tālāk »


Taisnots vienīgi ticībā

“Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum, arī mēs kļuvām ticīgi Jēzum Kristum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots.” [Gal.2:16]

Taisnots vienīgi ticībā

Lasīt tālāk »