199. Kādiem vārdiem Ticības apliecība attēlo mūsu Pestītāja paaugstināšanas stāvokļa atsevišķus brīžus?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par kristīga liecība

Patiesības meklējumi un apliecinājums

Patiesība līdz ar svētumu, taisnīgumu, mīlestību veido Dieva būtību. Dieva patiesība atklājas Viņa vārdā un Jēzū Kristū. Svētais Gars kopā ar Dieva vārdu darbojas, radot cilvēkā ticību un svētu dzīvi. Jēzus mums ir apsolījis, ka Svētais Gars mācīs mums visas lietas un atgādinās visu iemācīto [Jņ.14:26]. Tas viss vada mūs “visā patiesībā” un palīdz godināt Kristu [Jņ.16:13-14].

Patiesības meklējumi un apliecinājums

Lasīt tālāk »Kristus atdarināšana

Vārdu “atdarināšana” gan ir viegli pārprast, it īpaši saistībā ar Jēzu Kristu, un mums var šķist, ka jāmēģina atdarināt Kristu arī ikdienas dzīves sīkumos.

Kristus atdarināšana

Lasīt tālāk »


Kristības nozīme ikdienā

Jau divu gadu tūkstošu garumā kristīga Baznīca sekojot Kunga pavēles vārdiem [Mt.28:18-20] un Viņa dāvātā spēkā kristī tautas un māca tām turēt visu, ko Viņš pavēlējis. To ir paveikuši Kunga Jēzus Kristus uzticīgie mācekļi. Kristus Evaņģēliju nav spējušas apslāpēt ne vajāšanas, ne martīrijs, ne maldu mācības.

Kristības nozīme ikdienā

Lasīt tālāk »


« 1  2