85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?Tu redzi arhīvu par Ievads dogmatikā

Paaugstinātā Kunga klātesamība un sekošana krustam

Kristus mums ir dāvana un paraugs (1.Pēt.2:21-25). Ar Viņu kā svētdarošu “sakramentu” mēs kā locekļi esam saistīti ar Viņa miesu kristībā, un Vakarēdienā mēs saņemam Viņa miesu un asinis grēku piedošanai, un tas notiek tādējādi, ka Viņš ticībā mūsos iemājo (Ef.3:17; Rom.8). Kā “paraugs” Viņš ar saviem vārdiem un darbu ir paraugs mācekļiem, kas Viņam seko ticības paklausībā.

Paaugstinātā Kunga klātesamība un sekošana krustam

Lasīt tālāk »