176. Kā es zinu un ticu, ka Jēzus ir patiess Dievs?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par iekāre

Pret ļauno iekāri

Devītais un desmitais bauslis: “Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.”

Pret ļauno iekāri

Lasīt tālāk »Iepazīt iekāri

Es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības, jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu: tev nebūs iekārot! [Rom.7:7]

Iepazīt iekāri

Lasīt tālāk »


Tev nebūs laulību pārkāpt, un tas sākas jau ar iekārojošu skatienu

“Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev nebūs laulību pārkāpt. Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa tiek iemesta ellē. Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa nāk ellē.” [Mt.5:27-30]

Lasīt tālāk »


Es ļoti, ļoti gribu!

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. [2.Moz.20:17; 5.Moz.5:21]

Lasīt tālāk »


« 1  2