315. Kāds pielietojums kristībai ...ikdienā?Tu redzi arhīvu par Dieva svētība

Mūs visus, debes-Tētīt, nāc jaunā gadā svētīt [50]

Ak ļautiņi, lai nākam,
Lai teikt un godāt sākam
To Kungu, kas no sevis
Līdz šim mums labu devis.

Lasīt tālāk »Kristus – mūsu dzīves spēks

Visā Baznīcas vēstures gaitā velns ir mēģinājis sēt ķecerības sēklas. Viens no pazīstamākajiem velna paņēmieniem ir iedvest cilvēkiem kļūdaino pārliecību, ka Dievs gan dara savu taisnošanas darbu, tomēr grēciniekiem pašiem jāveic savas dzīves svētdarīšana. Velns ir melis. Svētajos Rakstos Dievs saka, ka augšāmceltais Kristus ir ne tikai mūsu ticības “iesācējs” [tas, kurš mūs taisno], bet arī “piepildītājs” [tas, kurš svētdara mūs].

Kristus - mūsu dzīves spēks

Lasīt tālāk »