37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?Tu redzi arhīvu par Dieva miers

Kāds ir Tavs Jēzus

“Mēs esam svēti…; Grēka vairs nav mūsos…; Jēzus mūs ir darījis spējīgus staigāt no spožuma uz spožumu.” vai “Ak mēs nabaga grēcinieki…; Kas gan mūs izraus no šīs grēcīgās miesas…; Glāb mūs, Kungs ik dienas no velna,” pasaules un pašu miesas prāta gudrības…

Kāds ir Tavs Jēzus

Lasīt tālāk »Vienlaicīgi līdzīgie un atšķirīgie termini

Un tev būs priecāties Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, tev un taviem dēliem, un tavām meitām, un taviem kalpiem, un tavām kalponēm, un levītiem, kas mīt tavos vārtos, un svešiniekiem, un bāreņiem, un atraitnēm, kuri pie tevis dzīvo, tanī vietā, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izraudzīs, lai tur liktu mājot Savam Vārdam.[5.Moz.16:11]

Vienlaicīgi līdzīgie un atšķirīgie termini

Lasīt tālāk »


Ej tu vai arī nāc

Bet Jeruzālemes praviešos Es ieraudzīju tiešām ko šausmīgu: laulības pārkāpšanu un dzīvi vienos melos, un tie pabalsta ļaundarus viņu rīcībā, lai neviens neatgriežas no sava ļaunuma. Tie visi Man ir kā Sodoma un tās iedzīvotāji kā Gomoras ļaudis!” [Jer.23:14]

Lasīt tālāk »


Pret reliģiju ar reliģiozajiem

Scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zizlis no viņa kājām, iekāms tas Šīlo [tas miers] nāks. Viņam tautas klausīs. [1.Moz.49:10]

Pret reliģiju ar reliģiozajiem

Lasīt tālāk »


Kā pieaug cerība

“Ciešanas rada izturību” (Rom.5:1-5). Pacietība burtiski tulkota nozīmē: palikt zem nastas, nenomest to, bet nest. Daudz par maz mēs šodien baznīcā zinām par īpašo nešanas svētību. Nest, ne nokratīt, nest, bet arī nesabrukt, nest kā Kristus nesa krustu, palikt zem tā, un tur apakšā – atrast Kristu.

Kā pieaug cerība

Lasīt tālāk »