91. Kādu kārtību Dievs ir iecēlis laulībā?Tu redzi arhīvu par Dieva Dēls

Gaisma spīd tumsībā

Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā. [2.Pēt.1:19–21].

Lasīt tālāk »Advente, kas tad tā īsti ir?

Katru gadu četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem sākas Advente. Kas tad īsti ir Advente?

Kas tad īsti ir Advente

Lasīt tālāk »


Paldievs! [413]

Tev’, tev’, mans Dievs, es slavēt sākšu,
Jo kur vēl būtu cits tāds Dievs kā tu?
Pie tev’ ar savām dziesmām nākšu,
Ak, sniedz man tava Gara palīgu,
Ka Kristus vārdā es to padaru,
Lai es caur viņu tevim patīku!

Lasīt tālāk »


Kas ir pasaules uzvarētājs?

Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. [1.Jņ.5:5]

Kas ir pasaules uzvarētājs

Lasīt tālāk »


Ne Par…, ne Pret…, bet Ar…

Ar gaismu, kas nākusi pasaulē,
Par gaismu, kas ielīt var dvēselē;
Pret Dievu, kas sauc mūs no mūžības,
Mūsu balsis lai lūgšanā paceļas.

Lasīt tālāk »