306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?Tu redzi arhīvu par Dieva darbs

Vērst ļaunu par labu

“Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.” [Rom.8:28]

vērst ļaunu par labu

Lasīt tālāk »Svētais Gars pārliecina par grēku

Universitātes psihiatriskajā klīnikā Austrijā 2001.gadā tika veikts pētījums, vai vainas apziņa ir universāla, vai arī tā raksturīga tikai noteiktai kultūrai. Veicot šos pētījumus kopā ar Pakistānas mediķiem, austriešu zinātnieki apsekoja 100 pakistāniešus un 100 austriešus, kuriem bija klīniskā depresija. Pētījumi parādīja, ka neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai kāda cita faktora cilvēki abās kultūrās izjūt vainu par savu nodarījumu.

Svētais Gars pārliecina par grēku

Lasīt tālāk »