106. Ko Dievs sargā ar astoto bausli?Tu redzi arhīvu par cilvēku taisnība

Netaisnība valda zemes virsū

“Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu.” [1.Moz.11:6-7]

Netaisnība valda zemes virsū

Lasīt tālāk »Parunāsimies?

Vai tu tiešām gribi iznīcināt Manu tiesu, Mani nolikt par netaisnu, lai pats rādītos taisns? …Tad grezno sevi taču ar cildenumu un diženumu un tērpies greznumā un godībā! …Uzlūko katru pārgalvi, kas ir iedomīgs, un pazemo viņu un satriec bezdievīgos tur, kur tie stāv! (Īj 40:8, 10,12)

Parunāsimies

Lasīt tālāk »


Sveicieni 8.martā

Ir gadā viena tāda diena,
Ko piemin sieviete ikviena;
Un ne jau tulpe līkā kātā
Ir martā astotā tām prātā.

Lasīt tālāk »


Kristīgās skolas neaizliegs

Norvēģijas koalīcijas valdība, ko veido Darba partija, Sociālistiskā kreiso partija un Centra partija, izvirzījusi prasību likvidēt reliģiskas privātskolas.

Lasīt tālāk »


Mēs esam herētiķi

Nāciet!,- Mēs mācām maldus; Mēs pieviļam cilvēkus; Mēs ievedīsim pazudināšanā Jūsu dvēseles!
Vai jums ir nācies uzklausīt šādus apgalvojumus no reliģioziem cilvēkiem, redzēt šādus lozungus pie viņu baznīcām vai dzirdēt to saucam savos dievkalpojumos?

Mēs esam herētiķi

Lasīt tālāk »