128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par cilvēku taisnība

Kas tur mirst pie krusta koka?

“Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte, Viņa mātes māsa, Marija, Klopas sieva, un Marija Magdalēna.” [Jņ.19:25]

Kas tur mirst pie krusta koka?

Lasīt tālāk »Apburtais loks

Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. [Jes.43:19]

Apburtais loks

Lasīt tālāk »


Cilvēku izdomāts dievs

Bet, kad faraons redzēja, ka lietus un pērkoni, un krusa mitējas, viņš grēkoja atkal un nocietināja savu sirdi, viņš un viņa kalpi. Un faraona sirds palika cieta, un viņš neatlaida Israēla bērnus, kā jau Tas Kungs bija runājis caur Mozu. Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Ej pie faraona, jo Es esmu nocietinājis viņa sirdi un viņa kalpu sirdis… ” (2.Moz.9:34-10:1a)

Cilvēku izdomāts dievs

Lasīt tālāk »


Meklēt apslēpto

“Ar to Svētais Gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts.” [Ebr.9:8]

Meklēt apslēpto

Lasīt tālāk »


Garīgā impotence

…tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem, tā, ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. [2.Tes.2:11-12]

Garīgā impotence

Lasīt tālāk »