223. Ko nozīme tas, ka Draudze ir viena?Tu redzi arhīvu par Atjaunošana

Viss nepieciešamais grēku izpirkšanai

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu..” (Jņ.3:16).

viss nepieciešamais grēku izpirkšanai

Lasīt tālāk »Pats Dievs ir stājies mūsu pusē pret sātanu

“Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī” (1.Moz.3.15).

Pats Dievs ir stājies mūsu pusē pret sātanu

Lasīt tālāk »


Čūskas dzimums

Ar čūskas dzimumu ir jāsaprot viss ļaunais, ko velns bija iesējis cilvēkā, pirmkārt, grēks, ļaunā nosliece un bezdievība cilvēka dabā, ar ko dabiskais cilvēks top līdzīgs un radniecīgs velnam.

Čūskas dzimums

Lasīt tālāk »


Sievas dzimums

Ir daudz iemeslu tam, kāpēc čūskas uzvarētājs – Cilvēka Dēls, kam bija jānāk iznīcināt velna darbus, – top saukts par sievas dzimumu.

sievas dzimums

Lasīt tālāk »


Tas Kungs uzrunā velnu

Pret grēkākrišanas lāstu, šo cilvēces ļaunuma avotu, Tas Kungs jau pašā sākumā vērsās ar biedinošiem un nosodošiem vārdiem, sacīdams: “Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī” (1.Moz.3:15).

Tas Kungs uzrunā velnu

Lasīt tālāk »