110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?Tu redzi arhīvu par apustulis Pēteris

Nepieņemt Jēzu Kristu

“Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks.” (Lk.5:8b)

Lasīt tālāk »Pēterim nepatīk Jēzus mācība

:Viņš sāka tos mācīt, ka Cilvēka Dēlam daudz būs ciest un vecaju un augsto priesteru, un rakstu mācītāju atmestam tapt, un tapt nokautam un pēc trim dienām augšāmcelties. Un Viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris, Viņu savrup vedis, iesāka Viņu apsaukt.” [Mk.8:31–32]

Pēterim nepatīk Jēzus mācība

Lasīt tālāk »


Mana miesa dusēs cerībā

Vai jūs spētu pieņemt tik šausmīgu nāvi, kāda parādīta šajā gleznā? Vai jūs ļautu, lai jūs piesit krustā ar galvu uz leju, kā saskaņā ar baznīcas tradīciju apustulis Pēteris liecināja par savu ticību, mirdams mocekļa nāvē?

Mana miesa dusēs cerībā

Lasīt tālāk »


Vai bērnam būtu jāspiež ēst?

Kā mums ir jāmācās Dieva Vārds?

Lasīt tālāk »


Es nemiršu – mans vārds ir Jānis!

“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” [Jņ.11:25]

Es nemiršu - mans vārds ir Jānis!

Lasīt tālāk »