267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?Tu redzi arhīvu par Antikrists

Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Apbrīnojami kā (un nez kāpēc) pasaule izrāda milzīgu interesi un empātiju katoļu virsbīskapa pārvēlēšanas procesam. Baznīca taču skaitās šķirta no valsts. Pasaules valstis taču pārvalda laicīgās varas un valdības un politiskie spēki. Baznīcai savukārt jānodarbojas ar garīgiem jautājumiem, proti – Dieva lietām.

Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Lasīt tālāk »Lielā drāma laiku beigās

Un Viņš nostāsies tai dienā ar Savām kājām uz Eļļas kalna, kas Jeruzālemei priekšā austrumu virzienā. Un Eļļas kalns tad pāršķelsies vidū pušu divās daļās virzienā no saules lēkta uz saules rietu; starp abām kalna pusēm radīsies plata grava, tā ka viena kalna puse pavirzīsies uz ziemeļiem, bet otra uz dienvidiem. [Cah.14:4]

Lielā drāma laiku beigās

Lasīt tālāk »


Lai gaisma spīd mums nabagiem [547]

Ak Dievs, tavs vārds tik svēts, tik gards Pie ļaudīm aizmirsts tapa
Caur kūtribu; caur viltību Tas noslēpts bij kā kapā.
Neticiba un blēdība Bij jāredz visās vietās,
Bet Dievs nu pats ceļ gaišumā It lielas dārgas lietas.

Lasīt tālāk »


Nīče – Antikrists vai Antikrista upuris?

Fridrihs Vilhelms Nīče dzimis 1844. gada 15. oktobrī Prūsijā luterāņu mācītāja ģimenē. Arī viņa vectēvs ir bijis luterāņu mācītājs. Savas studijas Nīče iesāk Bonnā, kur studē teoloģiju un filoloģiju. Būdams izcili apdāvināts, viņš tūdaļ pēc studiju beigšanas kļūst par mācību spēku Bāzelē, un, pat neaizstāvot disertāciju, iegūst doktora grādu Leipcigas universitātē. Taču sliktās veselības dēļ viņa karjera ir īsa. Pēdējos 11 sava mūža gadus Nīče pilnībā ir smagas psihiskas slimības varā un mirst tieši gadsimtu mijā…

Lasīt tālāk »


Pravietojums par zvēra zīmi

Ar savu melīgumu un pievilšanas spēku Antikrists pamazām panāk, ka tiek atjaunota pirmā zvēra vara – uzcelts un darīts dzīvs “pirmā zvēra tēls” jeb tiek atjaunota Romas impērija tās zudušajā varenībā (Atkl.13:12-15).

pravietojums par zvēra zīmi

Lasīt tālāk »