181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?Tu redzi arhīvu par 4. bauslis

Bērni

Kā jāsaprot ceturtajā bauslī lietoto vārdu “bērni”?

bērni klausa vecākus

Lasīt tālāk »Vecāki

Kā jāsaprot ceturtajā bauslī lietoto vārdu “vecāki”?

vecāki

Lasīt tālāk »


Vecāku godāšana

Ko nozīmē – Tev būs savu tēvu un māti godāt?

vecāku godāšana

Lasīt tālāk »


Godāt vecākus

Kurš ir ceturtais bauslis?

godāt vecākus

Lasīt tālāk »


Patiesīga Dieva likumu izrunāšana

Vai tad ar tīru sirdsapziņu nevar baušļus skaitīt pilnībā tiem pašiem vārdiem, ko lietojis Mozus?

Lasīt tālāk »