54. Kas ir mūsu tuvākais?Kas raujas pie varas?

Līdzīgi jūdiem, kuri pirms 2000 gadiem gribēja uzcelt debesu valstību zemes virsū. Līdzīgi pāvestiešiem, kuri pirms 500 gadiem visādos veidos ietekmēja un kontrolēja laicīgo varu. Arī šobaltdien baznīcas mēģina ar savām “mazajām rociņām” aizsniegties līdz valdībai un, manipulējot, “pavilkt” likumus sev izdevīgā griezumā, panākt valsts finansējumu un tamlīdzīgi. Un tas nebūt nav, kaut kur tālu aiz Alpu kalniem, bet tepat mūsu mazajā “plēsīgo” latviešu zemē – Latvijā.

Lasīt tālāk »Pasaule pret homoseksuālismu

“Viņš pacēla galvu un sacīja: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!”" [Jņ.8:7]

“Tagad es zinu, ka tradicionālās ģimenes vērtības [..] ir cieši un nesaraujami saistītas ar sociālās uzvedības kodiem блядь un на хуй, kā arī vidējā pirksta kratīšanu” pēc 3.jūnija pasākumiem Rīgā pārdomās dalījās derrida deconstruction man.

Lasīt tālāk »


Iepazīt Dievu

“Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani.” [Jņ.14:6]

Iepazīt Dievu

Lasīt tālāk »


Kas bija Andreas Knopke?

Andreas Knopke [Andreas Knopken] dzimis Brandenburgā netālu no Kistrīnas, sīka Pomerānijas muižnieka ģimenē. No 1492.gada viņš bija draudzes mācītājs Molnē [Gross-Möllen] un Srecā, kā arī mācītāja vietnieks [vicarius] Bublicā Kamīnas bīskapijā Pomerānijā.

Knopke iestājās Ingolštates universitātē, bet 1512.gadā tika imatrikulēts Frankfurtes universitātē. No 1514.gada līdz 1517.gada maijam viņš uzturējās Treptovā Pomerānijā, kalpodams par rakstvedi Belbukas premonstriešu klosterī, kā arī strādāja par skolotāju Treptovas pilsētas skolā, kurā pateicoties teologa Johana Bugenhāgena, saukta arī Pomerānietis, vadībai valdīja humānistu idejas.

Lasīt tālāk »


Televīzijas šovā vāc naudu baznīcām

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, nesen četras draudzes Austrumvācijā ieguva iespēju ar televīzijas šova palīdzību iegūt līdzekļus savu baznīcu remontam.

Lasīt tālāk »