218. Kāpēc ikviens, kas dzird evaņģēliju, tomēr nekļūst ticīgs?Lielais loms

Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera.Tad Viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet Viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un Viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un, beidzis runāt, Viņš sacīja uz Sīmani: “Dodies uz augšu un izmet savus tīklus.” Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: “Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest.” Un, to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīkls plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā ka tās tikko negrima. Sīmanis Pēteris, to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja: “Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks.” Jo tam izbailes bija uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši, tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: “Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot.” Un, savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja Viņam līdzi. [Lk.5:1-11]

Lasīt tālāk »Pārsteidzošs atklājums


Nupat kā pamanīju, ka manā Bībelē ir 666. lapaspuse. Ko man tagad darīt?

Lasīt tālāk »


Misionēšana pie musulmaņiem

Edinburgas universitātes kristiešu-musulmaņu kultūras centra vadītājs, misionārs Pakistānā evaņģelizēja balstoties uz korānu. Viņš, runājot ar korānu pārzinošiem vīriem, balstījās korānā, kā arī izmantoja galvenos tradicionālos korāna komentārus. Šādā veidā viņš nonāca dialogā ar kādu 50 gadus vecu vīru Jākobu [vārds mainīts], kurš bija dievbijīgs un savā pilsētā ļoti cienījams vīrs ar ļoti labām Korāna zināšanām.

Lasīt tālāk »


Arvien vairāk musulmaņu kļūst par kristiešiem

Britu islama eksperts Stīvs Bells apgalvo, ka arvien vairāk musulmaņu pievēršas kristietībai.

Lasīt tālāk »


Kalvinisti, ko tie ēd?

e-BAZNICA piedāvā e-xkluzīvu interviju ar Rīgas reformātu Bībeles draudzes mācītāju Alvi Sauku. Šī ir brīnišķīga iespēja paplašināt savu zināšanu horizontus un iepazīties ar kristiešiem no citām baznīcām. Mācītājs mums paskaidros, kas tad īsti ir reformāti, un kas mūs, kristiešus, var vienot.

Kalvinisti, ko tie ēd?

Lasīt tālāk »