352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?Cūciska rīcība

Mīļie draugi un kaimiņi, vai esiet dzirdējuši jaunumus? Nē!? Vai tiešām – nē!? Šķiet, ka jau visa pasaule par to ir dzirdējusi. Nu labi, nedaudz pārspīlēju – vismaz pusei tas noteikti jāzina.

Ja tomēr vēl nenojaušat par kādu lietu ir runa, tad verat acis plaši vaļā un lasiet!

Lasīt tālāk »Novērtē “Padod Uguni 2007″

Vai biji Talsos šogad no 31.augusta – 2.septembrim? Vai apmeklēji kaut vienu no organizētajām aktivitātēm?

Lai vai kā – Tev noteikti būs izveidojies kāds priekšstats, viedoklis vai vērtējums par kristīgo mūzikas festivālu “Padod Uguni”. Nekautrējies, raksti droši visu, kas uz sirds vai vienkārši izsaki savas personīgās domas atsaucēs…

Lasīt tālāk »


Aizliedz tirdzniecību reliģisko svētku laikā

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, Polijas parlamentārieši, pamatojoties uz daudzajām sūdzībām, ka britiem piederošo lielveikalu Tesco vadība neievēro strādājošo reliģiskās vajadzības, nobalsojuši par tirdzniecības aizliegumu Romas katoļu baznīcas svētku dienās.

Lasīt tālāk »


Trīspadsmitajā svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem

Un, pie mācekļiem sevišķi griezdamies, Viņš sacīja: “Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo Es jums saku: daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši.” Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?” Bet Viņš uz to sacīja: “Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi?” Un tas atbildēja un sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.” Viņš tam sacīja: “Tu pareizi esi atbildējis; dari to un tu dzīvosi.” Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum: “Kurš tad ir mans tuvākais?” Tad Jēzus atbildēja un sacīja: “Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?” Tas atbildēja: “Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja.” Tad Jēzus uz to sacīja: “Nu tad ej un dari tu arī tāpat.” [Lk.10:23-37].

Lasīt tālāk »


Josua Stegmann: Ar Savu žēlastību, Kungs

Ar savu žēlastību, Kungs, paliec visiem klāt,
Ka grēks un netaisnība Mūs nevar samaitāt!

Lasīt tālāk »