118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?


Lielākais lāsts

Tu atmet visus, kas atkāpjas no Taviem baušļiem, jo viņu viltība ir meli bez jebkāda panākuma. Tu atstum visus bezdievjus virs zemes kā sārņus, tādēļ es mīlu Tavas liecības. [Ps.119:118-119]

lielākais lāsts Dieva Vārda nicināšana

Esmu redzējis lielu postu zemes virsū, proti, Dieva Vārda izsmiešanu. Tā ir tik liela un biedējoša, ka pārspēj visu citu postu, kas ir pasaulē. Tai noteikti jāseko visa veida mūžgam un miesīgam sodam.

Ja es gribētu novēlēt kādam rūgtākās mokas un lāstus, tad es vēlētos, lai viņš izmej Dieva Vārdu, jo tad viņam būtu viss posts vienlaicīgi, gan iekšējas, gan arējas nelaimes, un kas sekos pēc tam, viņi uzzinās savās skumjās un bēdās.

Dieva Vārda izsmiešana ir Dieva soda priešvēstnesis un ziņnesis. To mēs redzam Rakstu liecībās, kas stāsta par notikumiem Lata, Noa un mūsu Kunga Jēzus Kristus dzīves laikā.

Tos, kas atzīst, ka evaņģēlistu rakstītais ir Dieva Vārds, mēs esam gatavi sastapt diskusijā, bet ar kādu, kas to noliedz, mēs atsakāmies pārmīt pat vienu vārdu, tāpat kā ar tādu, kurš noliedz pamatprincipus.

Daži uzskata, ka pirmā no piecām Mozus grāmatām nav paša Mozus rakstīta. Bet, ja nu tiesam Mozus šo grāmatu nav rakstījis? Vienalga tā ir Mozus grāmata.

Šādi un līdzīgi vāji un neauglīgi viedokļi un jautājumi mums ir jānoraida. Mums ir nevis viņos jāklausās, bet gan drīzāk jāizvairās no tiem.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.