13. Kāds ir Dieva likuma saturs?


Kā… Jēzus nāks uz tiesu ?!

Bībele māca, ka Jēzus nāks uz tiesu redzamā veidā un lielā godībā. Viņš tiesās pasauli uz savu sacīto vārdu pamata. Neticīgie tiks notiesāti mūžīgai pazušanai, bet ticīgos Jēzus vedīs sev līdzi uz prieku mūžībā. Tas notiks pēdējā [Pastarā] dienā, kuru Dievs ir nolicis un kuru vienīgi Viņš zina. Dievs ir apslēpis mums Kristus otrās atnākšanas laiku, lai mēs savā ticībā būtu vienmēr nomodā un gatavi Viņu uzņemt.


“Redzi, tas Kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto tiesāt visus. “[Jūd. 14-15]

Lasīt tālāk »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.