21. Kāds grēks ir elku kalpība?


Grēkotāju sasaistīšana

Kā draudze sasaista grēkotājus?


Ja grēkotājs nenožēlo un nepievērš uzmanību Dieva Vārda pamatotiem brīdinājumiem un pamācībām, tad beidzot draudze pasludina viņu par izslēgtu no Kristus Baznīcas.

Bet, ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm; kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis.

Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei;

bet, ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku.” [Mt.18:15-17]

Šie iepriekšminētie divi pirmie līdzekļi nav pielietojami, ja grēks ir atklāti zināms. Tad tas ir ļaunums un piedauzība pret visu draudzi, kura var pamācīt pārkāpēju tieši.

“Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies: ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus vārdā un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tā Kunga dienā.” [1.Kor.5:3-5]

Tos, kuri, par spīti draudzes pamācībām, stūrgalvīgi pieturas un izplata mācību, kas nesaskan ar patieso Bībeles mācību, draudze pasludina par tādiem, ar kuriem tā nevar būt kristīgā sadraudzībā.

“Ja kāds māca ko citu un nepiegriežas mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem un dievbijības mācībai, tas ir uzpūties un nezina nenieka, bet slimo ar prātošanas un ķildošanās sērgu, no kā ceļas skaudība, ķildas, zaimi, ļaunas aizdomas, prātā sajukušu un patiesību zaudējušu cilvēku naidošanās, – tādu, kas ar dievbijību cer iegūt peļņu.” [1.Tim.6:3-5]

“Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi.” [Tit.3:10]

No draudzes izslēgtais nevar nedz piedalīties sakramentā, nedz būt par kūmu kristībās, kā arī nevar izpildīt citus draudzes kopējos uzdevumus.

Uzdevums: Pārrunāt par to, kā draudzei jāizturas pret tiem, kuri mēģina izlikties par ticības brāļiem vai māsām, bet dzīvo atklātos grēkos. Kā jāizturas pret tiem ģimenē, darba vietā un sabiedrībā? [1.Kor.5.nod.]

Skat diskusiju par šo jautājumu »

Kristīgā Mācība »

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.