82. Kā mēs varam iegūt žēlīgu sirdi?


Grēcinieka nākšana pie ticības

Kā Svētais Gars tevi ir aizvedis līdz ticībai?


Svētais Gars:

1. Caur bauslību ir licis apzināt man savu grēcīgumu.

“Vai mans vārds nav kā uguns?” – saka tas Kungs, – “un kā veseris, kas sagrauj klintis?” [Jer.23:29]

Tātad bauslība ir līdz Kristum bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtum taisnoti. [Gal.3:24]

Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns Viņa priekšā- Jo bauslība dod – grēka atziņu. [Rom.3:20]

2. Caur evaņģēliju Viņš ir aicinājis mani iegūt Dieva žēlastību jeb grēku piedošanu.

Viņš ar evaņģēlija spilgto gaismu ir apgaismojis manu tumšo sirdi tā, ka es pazīstu Jēzu Kristu, savu Pestītāju, un no sirds ticu uz Viņu. Tādā veidā Svētais Gars ir devis manai sirdsapziņai īstu patvērumu, mierinājumu un mieru.

Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: Nāciet, jo tas ir sataisīts. [Lk.14:17]

Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta. Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas sava brīnišķīgajā gaismā. [1.Pēt.2:9]

Tātad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana – no Kristus pavēles. [Rom.10:17]

Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. [Jņ.16:14]

Uzdevums: Lasi Ap.d.16:25-34: Filipu pilsētas cietuma sarga atgriešana pie Dieva.

Kristīgā Mācība »

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.