60. Kas rūpējas par mums caur mūsu vecākiem?Tu redzi sadaļas e-refleksijas arhīvu

Par (pret) cilvēku tradīcijām baznīcā

Mēs domājām, ka mūsu pretinieki aizstāvēs cilvēku tradīcijas citu iemeslu dēļ, taču mēs negaidījām, ka viņi patiešām nosodīs mācību, ka mēs nepelnām grēku piedošanu jeb žēlastību, ievērodami cilvēku tradīcijas. Taču, tā kā šis artikuls ir noraidīts, tad mūsu uzdevums ir vienkāršs un viegls. Šeit mūsu pretinieki ir atklāti sludinājuši jūdu mācības un patumšojuši evaņģēliju ar dēmonu mācībām. Jo Svētie Raksti tradīcijas sauc par „dēmonu mācībām” (1.Tim.4:1-3), ja tiek mācīts, ka reliģiski rituāli palīdz nopelnīt grēku piedošanu un žēlastību. Tā viņi aptumšo Evaņģēliju, Kristus nopelnu un ticības taisnību. Evaņģēlijs mums māca, ka mēs saņemam grēku piedošanu un tiekam samierināti ar Dievu no žēlastības ticībā Kristus nopelna dēļ. Turpretī mūsu pretinieki izvirza citu vidutāju un starpnieku, proti šīs tradīcijas. Ar tām viņi vēlas panākt grēku piedošanu un remdēt Dieva dusmas. Taču Kristus skaidri saka: „bet velti tie mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi.” [Mt.15:9]

Lasīt tālāk »Vēsturiskais Jēzus – pētnieku pētījumos

Lesings nebija nedz teologs, nedz vēsturnieks. Varētu pat sacīt, ka vēsturi viņš izmantoja, lai pierādītu, ka vispārpieņemtie uzskati par vēsturi nav vēsturiski. Vēsturisko kristietību Lesings apskatīja kā kādas augstākas racionālas patiesības izpausmi, tādējādi kļūstot par vācu ideālisma pausto uzskatu priekšvēstnesi

Lasīt tālāk »


Svēto kopība

Svētais Vakarēdiens ir viens no Dieva lielajiem dārgumiem, kuru Viņš ir devis savai draudzei virs zemes. Tas prasa gan to, ka šo Dārgumu draudzē cienīgi pasniedz ­ tas pieder pie patiesas Baznīcas pamatpazīmēm ­ gan to, ka draudžu locekļi zina, kā to cienīgi saņemt, ka katrs var sevi pārbaudīt, vai viņš nesaņem Tā Kunga Mielastu sev par sodu.

Lasīt tālāk »


“Nav laika un naudas …

… saka slinkais un skopais!” Tā šodien pavēstīja e-firziķis. Ikviens no mums kaut kā ņemas pa šo pasauli. Iztiekam, kā varam – jo ne visiem mums pietiek Dieva žēlastībā dāvātā laika un naudas. Bet kādi ir mūsu motīvi?

Lasīt tālāk »


Izdzīvošana vai uzdzīvošana

Mūsdienās daudziem cilvēkiem ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar laicīgo dzīvi – iztiku, mājvietu un tamlīdzīgām lietām. Protams, šie jautājumi nav jauni.

Izdzīvošana vai uzdzīvošana

Lasīt tālāk »