107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?Tu redzi sadaļas e-raksti arhīvu

Kā patikt Dievam?

Kopš neatminamiem laikiem velns ir mēģinājis iemānīt cilvēkiem nožēlojamu ticīgā dzīvesveidu. Tas viņam izdodas Dieva kristīgo mācību, kas nes prieku, pārvēršot uz cilvēku vērstos rituālos un baušļos, tādējādi padarot mūsu attiecības ar Dievu par apgrūtinošām.

Kā patikt Dievam?

Lasīt tālāk »Grūtais Reformācijas sākums

Ak, cik lielas pūles un grūtības man tās bija. Pat arī ar Svēto Rakstu pamatojumu es tik tikko spēju to attaisnot savas paša sirdsapziņas priekšā, ka es, viens pats cilvēks, uzdrošinājos nostāties pret pāvestu, uzskatīt viņu par antikristu un bīskapus par viņa apustuļiem..

Lasīt tālāk »


Vai baznīca ir baznīca bez baznīcas?

“Vai tu iesi uz baznīcu?” senajā baznīcā tā neviens nejautāja. Jo kur tad lai viņi ietu, ja visā plašajā Palestīnā un Jūdejā neredzēja slejamies nevienu baznīcas torni. Tur nebija ne katedrāles, ne kādas citas baznīcas celtnes, ar kurām mūsdienās saistītos cilvēku priekšstati, tiem domājot par baznīcu. Tajā laikā nebija nedz ērģeļu, nedz svinīgās mūzikas, nedz krāsaino vitrāžu, ne altāra gleznu, jā, pat altāru nebija. Kur nu vēl mācītāju un bīskapu grezno tērpu.

Vai baznīca ir baznīca bez baznīcas

Lasīt tālāk »


Mūsu “pārradīšanas” nolūks

Savā žēlastībā Dievs vēlās, lai mēs ik dienas piedzīvotu Kristus augšāmcelšanās spēku, kas dod mums spēju darīt labu līdzcilvēkiem. “Jo mēs esam … Kristū Jēzū radīti labiem darbiem” [Ef.2:10].

Mūsu pārradīšanas nolūks

Lasīt tālāk »


Luterisma anatomija [6.daļa - Dziedinošais pretgrēka imūnserums]

« Sākums | 5.daļa »

Ja atgriežamies pie iepriekšējā raksta daļā lietotās līdzības par Kristus nopelna salīdzinājumu ar pretgrēka imūnserumu, kas tiek dots nāvei lemtajam grēciniekam, tad artikuls par attaisnošanu ticībā parāda, kā šis imūnserums sasniedz grēcinieka dvēseli. Vienīgais veids, kā šis dziedinošais pretgrēka imūnserums, kas rodams Kristus svētajās asinīs, var ieplūst grēcinieka dvēselē, ir Svētā Gara radīta ticība. Šai ziņā ticība ir kā dvēseles roka, kas paņem, un mute, ar ko saņem Kristus devumu. Bez šādas Svētā Gara radītas ticības Kristus devums paliek ārpus dvēseles un nevar to dziedināt.

Lasīt tālāk »