44. Ko Dievs no mums pieprasa trešajā bauslī?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Kam draudzes gans nevar dot Vakarēdienu?

Lasīt tālāk »Kas ir patiesa paļaušanās uz Dievu?

Mēs patiesi paļaujamies uz Dievu, ja ticam, ka Dievs rūpējas par mums visos dzīves brīžos un vadīs mūs līdz galam debesu svētlaimē. Tad mēs arī gaidām no Viņa tikai to, kas mums patiesi nāk par labu.

Lasīt tālāk »


Fani pielūdz elkus

Kāds grēks ir elku kalpība?

Lasīt tālāk »


Vai esi cienīgs baudīt Svēto Vakarēdienu?

Kas ir necienīgs Vakarēdiena baudītājs?

Lasīt tālāk »


Kā… Jēzus nāks uz tiesu ?!

Bībele māca, ka Jēzus nāks uz tiesu redzamā veidā un lielā godībā. Viņš tiesās pasauli uz savu sacīto vārdu pamata. Neticīgie tiks notiesāti mūžīgai pazušanai, bet ticīgos Jēzus vedīs sev līdzi uz prieku mūžībā. Tas notiks pēdējā [Pastarā] dienā, kuru Dievs ir nolicis un kuru vienīgi Viņš zina. Dievs ir apslēpis mums Kristus otrās atnākšanas laiku, lai mēs savā ticībā būtu vienmēr nomodā un gatavi Viņu uzņemt.

Lasīt tālāk »