299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Fani pielūdz elkus

Kāds grēks ir elku kalpība?

Lasīt tālāk »Vai esi cienīgs baudīt Svēto Vakarēdienu?

Kas ir necienīgs Vakarēdiena baudītājs?

Lasīt tālāk »


Kā… Jēzus nāks uz tiesu ?!

Bībele māca, ka Jēzus nāks uz tiesu redzamā veidā un lielā godībā. Viņš tiesās pasauli uz savu sacīto vārdu pamata. Neticīgie tiks notiesāti mūžīgai pazušanai, bet ticīgos Jēzus vedīs sev līdzi uz prieku mūžībā. Tas notiks pēdējā [Pastarā] dienā, kuru Dievs ir nolicis un kuru vienīgi Viņš zina. Dievs ir apslēpis mums Kristus otrās atnākšanas laiku, lai mēs savā ticībā būtu vienmēr nomodā un gatavi Viņu uzņemt.

Lasīt tālāk »


Kad sākas cilvēka dzīvība?

Cilvēka dzīvība sākas no ieņemšanas, un ar piekto bausli Dievs sargā arī ieņemtā dzīvību.

Lasīt tālāk »


Jēzus – cik (un kādas) dabas apvieno sevī ?

Mūsu Pestītājā Jēzū ir apvienotas divas dabas – dievišķā un cilvēciskā. Tās ir apvienojušās Viņa personā tā, ka katra no tām ir kaut ko pārņēmusi no otras.

Lasīt tālāk »