342. Kas ir atklāta grēcinieka bikts?Tu redzi sadaļas e-apceres arhīvu

Kristiešu alkatība

Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. [Jēk.2:17-18]

Kristiešu alkatība

Lasīt tālāk »Kārdinājums izsalkumā

Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” [Mt.4:3]

Kārdinājums izsalkumā

Lasīt tālāk »


Žēlastības laiks: Tā Kunga žēlastības gads, mēnesis, diena

“Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”" (Jņ. 8:12)

Žēlastības laiks: Tā Kunga žēlastības gads, mēnesis, diena

Lasīt tālāk »


Mēs esam kristieši

Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis. (Lk. 2:21)

visi mēs esam kristieši, kas kristīti

Lasīt tālāk »


Es jums pasludinu lielu prieku

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” [Lk.2:10-11]

Es jums pasludinu lielu prieku

Lasīt tālāk »