156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?Tu redzi 07 Jūn 2012 arhīvu

Lūgšana “Mūsu Tēvs”: Svētīts lai top Tavs vārds

Mazajā katehismā Luters saka, ka mēs šajā lūgšanā lūdzam, lai Dieva vārds, kas gan ir svēts pats par sevi, būtu svēts arī mums. Tas notiek: “Kad Dieva vārdu patiesi un skaidri māca, un mēs arī, kā Dieva bērni, pēc tā dzīvojam.”

Lasīt tālāk »Svēta – Dieva izredzēta tauta

Jo tu esi Tam Kungam, savam Dievam, svēta tauta; tevi Tas Kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu Viņam kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. [5.Moz.7:6]

Svēta - Dieva izredzēta tauta

Lasīt tālāk »


Belinda Carlisle: Heaven Is a Place on Earth

Debesis ir Mans tronis, un zeme ir Manu kāju pamesls. Kur būtu tāds nams, ko jūs Man varētu celt, un kur būtu tāda vieta, kas Man derētu par dusas vietu? [Jes.66:1]

Lasīt tālāk »