135. Kas ir iedzimtais grēks?Tu redzi 20 Nov 2009 arhīvu

Laiks un nāve

Grēks paliek grēks, nokavēts paliek nokavēts.

Laiks un nāve

Lasīt tālāk »Kristus otrā atnākšana

Svētie Raksti nepārprotami apliecina, ka Tēva noliktā stundā (Ap.d.1:7; Jņ.5:28-29) Kristus, Dievcilvēks (Mt.25:31), redzamā veidā (Ap.d.1:9-11) vienlaicīgi parādīsies visiem cilvēkiem (Mt.24:27-30; 1.Tes.5:2) dievišķā godībā, savu eņģeļu pavadīts (Mt.25:31; 1.Tes.4:16; Mt.13:41-42), lai tiesātu “visas tautas” (Mt.25:32), gan dzīvos, gan mirušos, pēdējos pēc viņu augšāmcelšanās (1.Kor.15:51; Dan.12:2; Jņ.5:28-29), lai mestu ļaundarus mūžīgās elles liesmās (Mt.25:46) un vestu svētos mūžīgā godībā (Ebr.9:28), lai karojošā Baznīca mūžībā kļūtu par triumfējošo Baznīcu.

Kristus otrā atnākšana

Lasīt tālāk »


Aizliegtā māksla

Mūsdienu mākslinieku jaunrade regulāri izraisa sašutumu zināmās aprindās par Jēzum Kristum līdzīga tēla (vai reliģisku simbolu) attēlošanu kutelīgās vai divdomīgās situācijās. Par šo cilvēku motīviem spriest ir grūti. Iespējams, to ir jānosoda, un jāaicina izpausties neaizskarot citu reliģiskās jūtas. Iespējams.

Lasīt tālāk »