267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?Tu redzi arhīvu par 2008.jūnijs.g

Reliģisko lietu pārvalde lūdz izvērtēt

Šorīt e-ntuziasti saņēma vēstulīti no LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes. Mēs rūpīgi to izskatījām, un, pirms ņemam to vērā turpmākajā darbībā, vēlamies uzzināt e-baznīcēnu domas, ieteikumus un pārdomas. Iepriekš pateicamies par atbalstu un ierosmēm.

Lasīt tālāk »Īsta asins – ne līdzība; Ne simbols, bet patiesa miesa

Kādēļ Kristus vārdus “tā ir mana miesa” un “tās ir manas asinis” mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?

Lasīt tālāk »


Otrā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes

Bet Viņš sacīja tiem: “Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja: es esmu tīrumu pircis, un man jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja: es esmu piecus jūgus vēršu pircis un eju tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica: es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam: izej steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja: kungs, ir darīts, kā tu pavēlējis, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu.” [Lk.14:16-24]

Lasīt tālāk »


Piedalās auglības rituālā

Katru gadu daudzi bezbērnu pāri dodas svētceļojumā uz Filipīnu pilsētu Obando, lai īpašā auglības rituālā dejotu un pielūgtu pilsētas svēto aizstāvi Paskālu Bailonu un tiktu pie ilgi gaidītā bērna.

Lasīt tālāk »


Caur tavu žēlošanu Es baudu līksmošanu [565]

Tas Kungs, kas visās vietās Savalda visas lietas,
Man sava vārda labā Pasarga, gana glaba.

Kad viņš pie manim piemīt, Viss labums tad man piekrīt,
No viņa man top dota Miers, laime, maiz’ un rota.

Viņš liek man prieku manīt, Man zaļās pļavās ganīt,
Liek skaidrā akā dzirdīt, Neļauj no ļauna tirdīt.

Lasīt tālāk »