322. Kā draudze sasaista grēkotājus?Tu redzi Toms G. A. Hardts arhīvu

Romas universālisms

Šis Origena citāts kļūst bezgalīgs turpmākajā izklāstā, kas nepārtraukti atgriežās pie Bībeles vārdu daudznozīmības. Šāda garīgā skaidrošana tomēr nedrīkst kļūt par cilvēka uzdevumu: “Nevis vientuļais ceļš, bet… dvēseles dzīves piemērošanās baznīcas dzīves ritmam; pie visu lietu sākuma stāv katoļu baznīca.”

Lasīt tālāk »Romas jaunteoloģija

Neskatoties uz to, šajā laikā viena no Garigū-Laganža svarīgākajām grāmatām – “Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme” – jau sen bija uzrakstīta, un Hanss Urss fon Baltazars to 1943.gadā bija iztulkojis vāciski. Tā saucās Katholizismus als Gemeinschaft. Tajā patiesībā ir visi elementi, kuri laika gaitā radīja la nouvelle theologie – Romas jauno reliģiju.

Lasīt tālāk »


Apvērsums Romas katoļu mācībā

Kad pāvests Jānis Pāvils II vienā no saviem daudzajiem braucieniem apmeklēja Franciju, viņam gadījās starp klātesošajiem ievērot kādu vecāku jezuītu tēvu. Viņš pārtrauca savu uzrunu ar vārdiem: “Es noliecu galvu tēva Anrī de Lubā priekšā, kam laikā pirms [II Vatikāna] koncila bija grūtības ar Romu.”

Lasīt tālāk »


Romas jaunā reliģija

Šodienas situācijā, aplūkojot evaņģēliski luteriskās un Romas katoļu baznīcas attiecības, kritiskam vērotājam ir grūti pieņemt apgalvojumu par šo divu ticību tuvināšanos. Tas ir pārāk optimistisks, jo šī jauniegūtā vienotība ir tikai šķietama un, liekas, balstās uz neskaidrībām un divējādi tulkojamām lietām, kamēr vecās, būtiskās neskaidrības paliek.

Lasīt tālāk »


Jēzus klātbūtne svētī ģimenes dzīvi

Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un Viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka Viņam: “Viņiem nav vīna.” Jēzus saka tai: “Kas Man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi.” Viņa māte saka sulaiņiem: “Ko Viņš jums teiks, to darait!” Bet tur stāvēja seši akmens ūdenstrauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja divi līdz trīs mēri. Jēzus saka viņiem: “Piepildait traukus ar ūdeni!” Un tie tos piepildīja līdz malai. Tad Viņš saka tiem: “Tagad smeliet un nesiet galda uzraugam!” Un tie to aiznesa. Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, – tad galda uzraugs aicina līgavaini un viņam saka: “Ikviens cilvēks papriekš ceļ priekšā labo vīnu, un, kad viesi ieskurbuši, mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim.” Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams Savu godību, un Viņa mācekļi sāka Viņam ticēt. [Jņ.2:1-11]

Lasīt tālāk »