173. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Jēzus?Tu redzi Roberto arhīvu

Reliģioziem cilvēkiem vairāk bērnu

Vācijas ekonomikas institūta pētījums “Ora et Labora” liecina, ka jo reliģiozāki ir cilvēki, jo viņiem ir vairāk bērnu.

Lasīt tālāk »Vai Holande atkal kļūst reliģiska?

Kā ziņo laikraksts “Latvijas Luterānis”, līdz šim bija pierasts uzskatīt, ka Holande – viena no sekulārākajām Eiropas valstīm – turpina kļūt aizvien sekulārāka. Runājot K.S.Luisa vārdiem, tā dodas uz mūžīgo neticību, no kuras vairs nav atgriešanās.

Lasīt tālāk »


Par sektu Rīgas Kristus draudze

Katru dienu rodas jaunas maldu mācības, sektas un kustības, un katra no tām pretendē uz patiesās mācības statusu. Tomēr daudzas no tām neizvirza nekādu jaunu ideju, bet atkārto jau pirms tam citu herētiķu kļūdas. Ir sektas, kuras savā vientiesība tic, apliecina un māca vienkārši smieklīgas idejas, taču ir arī totalitārisma un destruktīvu ideju pārņemtas sektas, kuras apdraud sabiedrības pārstāvjus.

Lasīt tālāk »


Atšifrēti hieroglifi

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, dažādos izrakumos tiek atrasti jauni pierādījumi Bībeles notikumu un tekstu autentiskumam.

Lasīt tālāk »


Scientologi tiesājas

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, Krievijā nedrīkst liegt scientoloģijas organizācijām reliģiskas apvienības statusu.

Lasīt tālāk »