134. Kādās divas daļās varam iedalīt grēku?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Neredzīgie

“Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu un aizdarījis jūsu acis.” [Jes.29:10]

Neredzīgie

Lasīt tālāk »Bezspēcība

Bez Manis jūs nenieka nespējat darīt (Jņ.15:5).

Bezspēcība

Lasīt tālāk »


Saskatīt patiesību

Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi. (Fil.1:27)

saskatīt patiesību

Lasīt tālāk »


Ilūzija

“Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to es daru.” [Rom.7:15]

Ilūzija

Lasīt tālāk »


Pieaugt

Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā (2.Pēt.1:2).

Lasīt tālāk »