167. Kā Dievs apsargā tevi?Tu redzi Karls Frederiks Vislofs arhīvu

Šaurais atgriešanās ceļš

Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.” [Mk.1:14-15]

Šaurais atgriešanās ceļš

Lasīt tālāk »Kāpēc Bībelei var uzticēties

Jo pats Dāvids ir sacījis Svētā Gara spēkā: Tas Kungs ir sacījis uz manu Kungu: sēdies pa Manu labo roku, iekams Es Tavus ienaidniekus lieku par pameslu Tavām kājām. (Mk.12:36)

Kāpēc Bībelei var uzticēties

Lasīt tālāk »


Labs līdzeklis pret raižpilnajām domām

“Kad man ir daudz sirdēstu, tad Tavs mierinājums arvien iepriecina manu dvēseli.” [Ps.94:19]

Labs līdzeklis pret raižpilnajām domām

Lasīt tālāk »


Cik patiesa liecība

No sirds pilnības mute runā. [Mt.12:34]

Cik patiesa liecība

Lasīt tālāk »


Apsver vai ne… Doties Misijā?

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (Mt.2:1-2)

Apsver vai ne... Doties Misijā?

Lasīt tālāk »