17. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli?Tu redzi Juris Uļģis arhīvu

Pārdomas par desmito tiesu

Arvien biežāk mūsu baznīcā ir dzirdami aicinājumi uz desmitās tiesas maksāšanu. Pie tam šie aicinājumi atskan dažādos līmeņos, sākot ar ikdienu, kur kāds draudzes loceklis “lielās”, ka maksājot desmito tiesu, un beidzot, ar mācītāju konferencēm un sinodēm, kur mācītāji, bezmaz ar “putām uz lūpām” aizstāv desmitās tiesas maksāšanas principu. Brīžiem rodas tāda sajūta, ka LELBā neviens jau vairs pat neapšauba šo prasību par desmitās tiesas maksāšanu.

Pārdomas par desmito tiesu

Lasīt tālāk »Asinis, Medicīna un Jehovas liecinieki

Šodien izsekosim domas evolūcijai Jehovas liecinieku (turpmāk – JL) uzskatos par [daudz skandālu izraisījušo] asins pārliešanu. Būs ļoti interesanti [citam uzjautrinoši] uzzināt, kādēļ viņi par to runā, kādi spriedumi [spekulācijas] un zinātniski pētijumi ir viņu uzskatu pamatā, un vai viņu uzskati ir mainījušies.

Lasīt tālāk »


Projekts “Draudzes Dabīgā Attīstība”

“Latvijas Evaņģēliskā Alianse” ar prieku mums vēlas piedāvāt šo projektu, kurš ir tapis Vācijā 1994-95. gados. Šī raksta mērķis ir noskaidrot projekta būtību un vai, patiešām, visai mūsu baznīcai kopā ar “Latvijas Evaņģēlisko Aliansi” ir jāpriecājas par šo lielo notikumu Latvijas baznīcas vēsturē.

Lasīt tālāk »


Svētie smiekli un Toronto svētība [3]

« Lasīt sākumu | Lasīt 2.daļu »

Kā vēl viens arguments par labu Svētiem smiekliem, tiek pieminētas lielās izmaiņas cilvēku dzīvēs. Taču atcerēsimies to, ka arī komunisms atnesa lielas pozitīvas izmaiņas cilvēku dzīvēs. Tas deva daudziem cilvēkiem jaunu jēgu un piepildījumu dzīvēs, tas deva dedzīgu garu, lai sasniegtu komunisma ideālus, tas deva tādu garu, kā rezultātā cilvēks pat bija gatavs atdot savu dzīvību komunisma ideju vārdā. Arī tādas kustības kā Jehovas Liecinieki vai Mormoņi runā par izmainītām dzīvēm, taču tas nekādā gadījumā nav pierādījums Svētā Gara darbam.

Lasīt tālāk »


Svētie smiekli un Toronto svētība [2]

« Lasīt sākumu

Nikijs Gambels, Alfa kursu autors [10.nedēļu kurss domāts kā ievads kristietībā nebaznīcēniem un jauniešiem. Īpašs uzsvars tiek likts uz Svētā Gara vīkendu, kursa vidū, kur tiek pievērsta uzmanība piepildīšanai ar Svēto Garu] , grāmatā “Dzīves jautājumi” [Questions of Life, Kingsway, 1993] 9.nodaļā par to kā es varu tikt piepildīts ar Garu saka:

Lasīt tālāk »